Menu

Dla rodziców


Skauci Europy to jeden z ruchów harcerskich działających w Polsce. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, bo tak brzmi pełna nazwa polskich Skautów Europy, to obecnie trzecia pod względem wielkości organizacja harcerska w Polsce. Ich fenomenem jest wierność idei założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Skauci Europy jako jedyna w Polsce organizacja harcerska mają aprobatę Episkopatu Polski i są uznani jako prywatne stowarzyszenie wiernych prawa pontyfikalnego.

W tym przypadku wychowanie religijne nie jest traktowane jako jeden z elementów metody harcerskiej, jest spoiwem całej harcerskiej działalności. Tak, jak tego chciał Robert Baden-Powell, który mówił, że harcerstwo i skauting nie mogą istnieć bez Boga.

Skauting przypomina też trochę polskie harcerstwo przedwojenne, gdzie młodzi byli znacznie bardziej zaangażowani w obozowe prace. Kadra nie wyręcza tu młodzieży w budowie obozu (skauci konstruują sobie przemyślne domki na drzewach) czy w przygotowaniu posiłków. Kształtuje w młodych nie tylko sprawność fizyczną, ale i życiową zaradność. Rodzice chłopców, którzy zaangażowali się w skauting, bywają zdumieni tym, że ich synowie wracają już z pierwszego letniego obozu ogromnie samodzielni i o wiele bardziej męscy. A to jest szczególnie cenne w czasach obecnego kryzysu męskości.

Aby stworzyć dobre warunki do wychowania chłopców i dziewcząt oraz uszanować naturalne zróżnicowanie rozwoju psychofizycznego obu płci, dziewczęta działają w jednostkach żeńskich, a chłopcy w męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

Celem stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach:

  • zdrowie i sprawność fizyczna,
  • zmysł praktyczny,
  • kształcenie charakteru,
  • zmysł służby,
  • życie religijne.

Idea Federacji Skautingu Europejskiego oparta jest o trzy filary:

  • tradycyjną pedagogikę skautową Roberta Baden-Powella, wzbogaconą myślą francuskiego jezuity Ojca Jakuba Sevin (o. Sevin był twórcą skautingu katolickiego, jego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie w Rzymie),
  • wiarę chrześcijańską - udział w Nowej Ewangelizacji, formacja religijna - pomoc w zdobyciu żywej więzi z Panem Bogiem podstawowym zadaniem,
  • jedność Europy chrześcijańskiej w rozumieniu nauczania św.Jana Pawła II: jako odbudowa duchowej jedności starego kontynentu.

Celem ogólnym pedagogiki jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym i całościowym wychowaniu młodego człowieka.  • List Aleksandry i Stanisława Kucharczaków

 
  • List Franciszka Kucharczaka do rodziców 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza