Menu

Konktakt-Szefowie
Drużynowy
: dh Mikołaj Maślanka
HO
Telefon: 798 431 961
E-mail:
miki.maslanka@gmail.com
Zastępowy: dh Stanisław Mazurski
Telefon: 720 324 002
E-mail:
 ksw.stanislaw.mazurski@wp.pl


Kontakt do drużyny:
E-mail: 1.druzynanowosadecka@gmail.com